Sportovně relaxační týden III.

 

Třetí den se nesl ve znamení odpočinku a relaxace. Až z Prahy za námi přijela spisovatelka Barbora Klárová, která nás velmi zábavnou formou provedla knihou s názvem ,,Záludnosti těla.“ Ve snoezalenu jsme zase vyzkoušeli relaxovat s pomocí meditačních pohádek pro děti a celý den jsme zakončili procházkou do knihovny Pohádka.

   

Den dětí a návštěva divadla DRAK

Dne 1. 6. jsme s dětmi oslavovali den Dětí. Za celý den jsme stihli plno aktivit, jako je např. návštěva divadla Drak (představení s názvem ,,To je andělení“), sladká odměna na náměstí nebo příjemná procházka podél řeky. Celý den se moc vydařil a už se těšíme na příští rok.  

   

  

Akce na měsíc ČERVEN

1. 6.                       Den dětí 

5. 6. – 9. 6.           Sportovně relaxační týden

12. 6. – 16. 6.        Autoevaluační týden

14. 6.                     Školní výlet do Zooparku Stěžery

20. 6.                    Projekt: ,,Mimo školu“ (ZOO Dvůr Králové n. Labem)

23. 6.                    Poslední termín odevzdání učebnic

26. 6.                    Interaktivní naučné dopoledne v Zahradě léčivých rostlin

30. 6.                    Předání vysvědčení za školní rok 2022/2023 (8:15 – 9 :00 hod)

 

1. 7. – 3. 9. 2023   Hlavní prázdniny

4. 9. 2023            Zahájení školního roku 2023 – 2024

12. 9. 2023           Třídní schůzka

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku: https://dama-in.cz/pocasi-cerven/

Plýtvání potravinami

Dne 26. 5. se děti ze 2. C a 2. D společně zúčastnily projektu, který se zabýval plýtváním potravinami. Celý program si pro nás připravili naši starší spolužáci a zjistili jsme díky němu plno nových informací. Uvědomili jsme si důležitost efektivního využívání potravin.

     

Knihovna POHÁDKA

Dne 28. 4. jsme společně s 2. C navštívili knihovnu ,,Pohádka“. Paní knihovnice nás seznámila s knihou s názvem ,,Všichni letí na koštěti“ od Julie Donaldson. Tento školní rok to byla sice poslední společná návštěva knihovny, ale nám to nevadí, protože víme, že příští školní rok se s naší oblíbenou knihovnou opět uvidíme.

 

Akce na měsíc KVĚTEN

1 .5. 2023       Státní svátek

8. 5. 2023      Státní svátek

11. 5. 2023      Hudební skupina MARBO – hudební koncert

23. 5. 2023    Třídní schůzky (16:00)

24. 5. 2023    Divadlo DRAK: Šípková Růženka

26. 5. 2023    Knihovna POHÁDKA

29. 5. 2023    Fotografování tříd

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek z: https://www.i60.cz/clanek/detail/4223/kveten

Den Země

Dne 20. 4. jsme společně s dětmi ze 2. D a 3. C vyrazili v rámci projektu s názvem ,,Den Země“ do městských lesů HK. Cestou jsme zjistili, které odpadky se rozkládají nejdéle a jak vypadá hmyzí hotel. Celý výlet jsme si moc užili a už se těšíme na další společnou návštěvu lesa.

 

                  

Svátky jara – Velikonoční zajíček

Dne 5. 4. si pro nás celý druhý stupeň připravil projekt s názvem ,,Svátky jara – Velikonoční zajíček.“ Dozvěděli jsme se plno nových informací o Velikonocích, vyrobili si jarní věnec a vyzkoušeli poznat zeleninu podle chuti. Celý den se velmi vydařil a už se těšíme, až se po prázdninách opět uvidíme.

Akce na měsíc DUBEN

5. 4.                   Svátky jara, velikonoční stezka

6. 4.  – 10. 4.     Velikonoční prázdniny  

11. 4. – 14. 4.      Dopravní výchova: Semafor 

20. 4.                 Den země

24. 4 – 28. 4.    Projekt: NAŠE MĚSTO

28. 4.                 Knihovna POHÁDKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku: https://www.bety.cz/zajimavosti/clanky/21268/Jaro-prichazi-o-vice-nez-dvacet-dni-drive-Cim-to-je 

Den vody

Dne 21. 3. proběhl na naší škole den vody. Paní vychovatelka pro nás připravila mnoho zajímavých pokusů, které nás doopravdy překvapily. Zjistili jsme, jak je pro nás voda důležitá, a že si jí musíme vážit.

 

Akce na měsíc BŘEZEN

Březen – měsíc knihy

 

3. 3. 2023                     Seznámení s aktivitou GOLDEN HEART

7. 3. 2023                     Odpady

21. 3. 2023                   Den vody

24. 3. 2023                  Knihovna Pohádka

27. 3. – 31. 3. 2023      Týden zdravých svačinek

28. 3. 2023                  Den učitelů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj obrázku: https://energieodxenie.cz/snezenky/ 

Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 23. 2. jsme navštívili nedalekou knihovnu Pohádka. Během naší návštěvy jsme společně s paní knihovnicí stihli poutavou formou projít knihu Dášeňka čili život štěněte od Karla Čapka. Všem se kniha moc líbila a už se těšíme na další návštěvu.

         

           

Žijeme zdravě II. část

Dne 23. 2. proběhla v naší třídě druhá část projektu s názvem ,,Žijeme zdravě.“ V rámci projektu jsme si vyzkoušeli ošetření zraněného, zopakovali si důležitá čísla a chování v krizových situacích. Všechny aktivity byly pro děti zajímavé a užily si u nich spoustu legrace. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Pavučina vztahů

Dne 9.2. v naší třídě proběhla v rámci etické výchovy aktivita s názvem ,,Pavučina vztahů“. Celá aktivita byla zaměřena na vzájemnou podporu týmovosti spolužáků. Do pavučiny se nám nikdo nezamotal, ale při její tvorbě jsme si užili spoustu legrace.

     

Akce na měsíc ÚNOR

3. 2.                     Pololetní prázdniny

8. 2.                     Projekt ,,Pavučina vztahů“

13. 2. – 17.2.         Jarní prázdniny 

20. 2. – 24. 2.      Dopravní výchova

23. 2.                   Projekt ,,Žijeme zdravě“

23. 2.                   Knihovna Pohádka

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku: https://ceskykutil.cz/clanek-146173-lednove-pranostiky-jsou-ukazatelem-hospodareni

 

Den bez aktovek

V pátek 27. 1. byl na naší škole vyhlášen ,,Den bez aktovek“. Společně jsme mohli vidět nepřeberné množství způsobů, jak se dá do školy učení dopravit. Celý den se  všem moc líbil a už se těšíme na příští ročník.

Projekt ,,Žijeme zdravě“

Dne 26. 1. proběhla v naší třídě první část projektu s názvem ,,Žijeme zdravě“. Tato část byla zaměřena především na péči o naše zuby. Zjistili jsme, co se ukrývá pod pojmem potravinová pyramida a jak se o naše zoubky máme starat. Celý projekt jsme si společně velmi užili.

Etická intervence ve 2.D

Dne 6. 1. naši třídu navštívili pracovníci z ŠPP. Během programu jsme si vyzkoušeli zábavnou formou najít i popsat správné chování ve škole a utužili jsme naše vzájemné vztahy. Všechny aktivity byly velmi zajímavé a už se těšíme, až návštěvu z ŠPP přivítáme opět mezi námi.

Akce na měsíc LEDEN

6. 1.                 Etická intervence              

12. 1.                Žákovský senát

16. 1. – 20. 1.   Autoevaluační týden

24. 1.               Třídní schůzky

26. 1.               Projekt Žijeme zdravě – Zdravé zuby

27. 1.                Knihovna Pohádka, Den bez tašek

31. 1.                Předání Výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2022-2023 a ,,Pololetní dovádění“

 

 

 

 

Zdroj obrázku: https://www.dumazahrada.cz/clanek/leden-v-zahrade.html

Řemeslný den ve 2.D

Dne 13.12. proběhl v naší třídě ,,Řemeslný den“. V rámci tohoto dne jsme společně vyráběli výrobky pro náš stánek U sněhového skřítka. Všichni se doopravdy snažili a společně věříme, že se budou naše výrobky líbit i ostatním.

Divadlo beze slov

Dne 12.12. jsme společně navštívili divadlo DRAK, kde jsme shlédli představení našich neslyšících spolužáků. Cestou zpět došlo i na dovádění se sněhem. Všem se představení velmi líbilo a každý si odnesl množství nezapomenutelných zážitků.

 

Návštěva divadla DRAK

Dne 1.12. jsme navštívili v divadle představení s názvem ,,Do hajan!„. Představení vycházelo z všem dobře známé situace, kdy už by děti měly jít spát, ale najednou v sobě objeví netušenou zásobu energie a zjišťují, že se jim ještě ani trochu spát nechce. Akce se nám všem velmi líbila.

        

Zdroj: https://draktheatre.cz/repertoar/do-hajan/ 

Zakončení plaveckého výcviku

Dne 30.11. jsme úspěšně završili plavecký výcvik návštěvou ,,Městských lázní – aquacentra“ v Hradci Králové. Někomu se zalíbilo nejvíce ve vířivce, ale někomu naopak na tobogánu. Akci jsme si moc užili a už se těšíme, až budeme chodit plavat znovu.

            

Akce na měsíc PROSINEC

1. 12.                                   Divadlo Drak – Do hajan! (8:30)

5. 12.                                    Mikuláš ve škole

9. 12.                                    Etická intervence ve třídě

13. 12.                                   Řemeslný den

15. 12.                                   Vánoční radování

15. 12.                                   Vánoční dílna

16. 12.                                   Vánoční výlet – Betlém v Třebechovicích pod Orebem

21. 12.                                   Filmové představení – pohádka Nejkrásnější dar

22. 12.                                  Knihovna POHÁDKA

22. 12.                                  Vánoční besídka ve třídě (KONEC VYUČOVÁNÍ PO 4.  VYUČOVACÍ HODINĚ)

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023   VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

 

 

 

 

zdroj obrázku: https://www.receptyprimanapadu.cz/zahrada/lunarni-kalendar-pro-zahradkare-prosinec/

Knihovna Pohádka

V listopadu 25.11. jsme navštívili nedalekou knihovnu Pohádka. Během naší návštěvy jsme společně s paní knihovnicí stihli přečíst celou knihu, která nesla název ,,Netopýr Warren: Vzhůru nohama!“ od Jaromíra Štejnara. Hlavní myšlenkou knihy bylo, že nemá smysl snažit se za každou cenu někam zapadnout a být někým jiným. Opak je pravdou – nejdůležitější ze všeho je být prostě sám sebou!

zdroj: https://www.databazeknih.cz/knihy/netopyr-warren-vzhuru-nohama-467543  

Vitamínový den

Dne 22.11. proběhl v naší třídě ,,Vitamínový den“. Děti si donesly zdravé svačinky, připomněly si důležitost správného stravování a zopakovaly si své znalosti z prvouky. Celá akce se moc vydařila a byla završena ochutnávkou jednotlivých druhů ovoce a zeleniny.

 

Etická výchova 2.D

Dne 10.11. měla naše třída možnost zúčastnit se projektového dne zaměřeného na etickou výchovu. Projekt nesl název ,,Jak být dobrým kamarádem?“ a vedl ho zkušený lektor Roman Buchtel. V rámci hodin si děti vyzkoušely mnoho aktivit, na kterých musely vzájemně spolupracovat a dozvěděly se, že přátelství je neocenitelné. Celý projet probíhal společně se třídou 2.C.

Akce na měsíc LISTOPAD

od 31. 10. do 4. 11.        Světýlkový týden 

1. 11.                              Halloweenské tvoření

1. 11.  – 4. 11.                   Dopravní výchova

15. 11.                             Třídní schůzka – informativní

17. 11.                              Státní svátek

22. 11.                            Vitamínový den

25. 11.                            Knihovna Pohádka

30. 11.                            Divadlo Drak – Do hajan! (10:30)

 

Zdroj obrázku: https://www.ireceptar.cz/hobby/venec-na-hrob-30001012.html  

Divadlo DRAK – A do třetice všeho…

Dne 6. 10. 2022 jsme navštívili divadlo DRAK. Měli jsme možnost vidět představení s názvem ,,A do třetice všeho…“. Z inscenace jsme se dozvěděli, že bez práce nejsou svatební koláče, že kdo přespříliš rozmazluje svoje děti, ten riskuje, že jimi bude sněden, a že krást se nevyplácí.

 

Zdroj náhledového obrázku a textu: https://draktheatre.cz/repertoar/a-do-tretice-vseho/

Akce na měsíc Říjen

6. 10.                            Divadlo Drak – A DO TŘETICE VŠEHO…

6. 10.                            Mimořádná třídní schůzka (16:00)

                                     Knihovna Pohádka (termín bude upřesněn)

26.-27. 10.                    Podzimní prázdniny

28. 10.                          Státní svátek

od 31. 10. do 4. 11.        Světýlkový týden 

 

 

(Použité zdroje – obrázek: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblog.velkykosik.cz%2Fpodzim-podle-ajurvedy-jak-se-na-nej-pripravit%2F&psig=AOvVaw1sKw2N6GbF6cHB0UYru4I_&ust=1664622556672000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCMjD2riwvPoCFQAAAAAdAAAAABAD)