Pololetní dovádění – Park Toboga JUMP!

Ve čtvrtek 1. února navštívili žáci 2. stupně v rámci akce pololetní dovádění zábavní park Toboga JUMP! Žáci zde strávili dvě hodiny a měli možnost si vyzkoušet celou řadu atrakcí jako parkour track, wipeout trampoline, ninja factor, big air bag a mnohé další. Dle svých slov si tento čas moc užili, „vydováděli se“ a odcházeli příjemně unaveni. 

Mgr. Tomáš Dohnanský 

Hvězdárna Hradec Králové

Dne 26. září navštívili žáci 6. a 7. ročníku hvězdárnu v Hradci Králové. Na hvězdárnu jsme se dostali příjemnou procházkou místním lesoparkem. Žáci nejprve navštívili  planetárium, kde pro ně byl připravený vzdělávací blok, který se skládal z pozorování hvězd a souhvězdí v naší galaxii a poté shlédnutí filmu Voyager, který mapoval cestu vesmírné sondy po planetách sluneční soustavy. V druhé části exkurze jsme navštívili samotnou hvězdárnu, kde jsme viděli velký dalekohled na automatizované montáži umístěný v pozorovacím domečku, který pan průvodce doplnil zajímavým výkladem. Na závěr si žáci mohli zakoupit upomínkové předměty a suvenýry. Exkurze se vydařila a žáci se dozvěděli spoustu nových informací a poznatků. 

Mgr. Tomáš Dohnanský 

 

 

 

Ekocentrum Paleta – Pardubice

V rámci Environmentální výchovy navštívili třídy 6.C a 6.D Ekocentrum Paleta v Pardubicích, kde pro mě byl připraven program na téma: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“, který byl zaměřený na vztahy, spolupráci a komunikaci v kolektivu. Žákům se program dle jejich slov líbil a byli rádi, že se do Ekocentra již podruhé v tomto školním roce podívali.

Mgr. Tomáš Dohnanský

Festival JSNS – kino Centrál

Dne 31. března žáci navštívili kino Centrál, kde probíhal festival Jeden svět na školách, jehož součástí bylo promítání dokumentárních filmů a odborná diskuze. 

Mgr. Tomáš Dohnanský 

Zdroj obrázku: jedensvet.cz

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Přehled akcí – DUBEN

 

6.4. – Velikonoční prázdniny 

13.4. – Žákovský senát (Zástupci tříd. Sraz v 10.10 hodin v literárním koutku. 10:15 – 11:00)

14.4. – Etická intervence ve třídě (10:15 – 11:55. Spolupráce se ŠPP) 

21.4. – Divadelní představení 

          Představení „Huckleberry Finn“ – divadlo Drak HK (od 10.30 hodin).
          Délka hry cca 50 min.
          Vstupné za žáka = 60 Kč.
 
17.4. – 21.4. – Třídnické hodiny na 2. stupni – Den Země
 
                    Výzva pro žáky: „Každý z nás donese květinu, aby se nám ve třídě ještě více líbilo!“
                    – péče o květiny (přesazení, nové květiny, výzdoba třídy květinami).
 
Mgr. Tomáš Dohnanský 
Zdroj obrázku: lskfm.cz 

Lyžařský výcvikový kurz

V termínu 5. 3. – 10. 3. proběhl v obci Deštné v Orlických horách lyžařský a turistický výcvik naší školy. Žáci byli předem dle preferencí rozděleni do dvou skupin: turistů a lyžařů. Skupina turistů chodila na výlety do okolí. Navštívila např. kostel sv. Matouše, Šediviny nebo Muzeum turistiky, zimních sportů a řemesel. Skupina lyžařů měla výcvik ve dvou výukových blocích a to dopoledne a odpoledne v místním skicentru. V pondělí nás v rámci večerního programu navštívila horská služba se svojí přednáškou. Ve středu byl společný výlet k Šerlišskému mlýnu a večer nás čekal bowling ve Srubu Karolina. Výcvik se vydařil a proběhl dle plánu. Žáci si ho dle svých slov užili, posílili vzájemné přátelské vztahy a naučili se novým lyžařským dovednostem. 

   

Mgr. Tomáš Dohnanský 

 

 

Informace a přehled akcí – BŘEZEN

Změna názvu naší školy. Základní škola logopedická se mění na:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ

Komens v Bakalářích – zde budou předávány všechny důležité informace pro rodiče a žáky. Prosím o pravidelné sledování informací ze školy, důležitá upozornění, sdílené dokumenty atd.

  • 5. 3. – 10. 3. – Lyžařský a turistický výcvik (zájemci)

V týdnu konání výcviku nebude probíhat třídnická hodina, konzultační hodiny, ani kroužek florbalu.

  • 24. 3. – Den otevřených dveří (9:00 – 12:00)
  • 29. 3. – Projekt Měsíc knihy: 1. – 4. vyučovací hodina
  • 31. 3. – Festival Jeden svět na školách

Bio Centrál Hradec Králové, budeme vybírat 90 Kč, projekce: Oáza, Julieta a želvy v moři plastů, První touchdown

Mgr. Tomáš Dohnanský 

Zdroj obrázku: zpravy.aktualne.cz 

Pavučina vztahů

Dne 24. února byla v rámci etické výchovy zařazena do třídnické hodiny aktivita Pavučina vztahů. Aktivita rozvíjí schopnost žáků předat si pozitivní zpětnou vazbu a podpořit pocit sounáležitosti se třídou. 

Mgr. Tomáš Dohnanský

Pololetní dovádění

Dne 31. ledna žáci navštívili v rámci pololetního dovádění Fly Zone Park – zábavní centrum v Hradci Králové. Návštěva byla odměnou za vysvědčení a práci v 1. pololetí. Všichni si to náramně užili. 

Mgr. Tomáš Dohnanský 

Vánoční kino

Ve středu 21. prosince jsme vyrazili do kina na pohádku Největší dar. Pohádka se nám moc líbila. Dozvěděli jsme se něco o slovanských bozích a také o dřívějším způsobu života. 

Mgr. Tomáš Dohnanský  

Zdroj obrázku: csfd.cz

Vánoční radování

Ve čtvrtek 15. prosince proběhl na naší škole projekt „České Vánoce“. Tento den, jak už název napovídá byl přizpůsobený oslavě Vánoc. Celé dopoledne jsme si povídali o Vánočních zvycích a tradicích, hráli nejrůznější hry a soutěže a nechyběly ani tematické aktivity. Odpoledne jsme se připravovali na příchod veřejnosti a na Vánoční jarmark, kde jsme prodávali své výrobky.  Celý den se nesl v příjemné Vánoční atmosféře 🙂

Mgr. Tomáš Dohnanský 

 

Řemeslnický den

V úterý 13. prosince jsme vyráběli náš adventní Vánoční kalendář ve tvaru kamionu a Vánoční věnování, které budeme prodávat na čtvrtečním Vánočním jarmarku. Také jsme si vytvořili logo naší fiktivní firmy a stanovili cenu jednotlivých výrobků. Dílo nám šlo pěkně od ruky a doufáme, že se bude líbit a půjde na odbyt. Hlavně ale chceme potěšit a udělat radost našim zákazníkům (rodičům). 

Mgr. Tomáš Dohnanský

 

Světýlkový týden 6.D

V týdnu od 31. října – 4, listopadu proběhl na našem úseku školy Světýlkový týden, který byl zaměřen na podzimní výzdobu a Halloweenské tradice. Žáci dlabali dýně, zdobili si třídu a i samotná výuka v jednotlivých předmětech byla Halloweenu přizpůsobena. V úterý 1. listopadu proběhla 1. vyučovací hodinu soutěž mezi třídami o nejlépe vyzdobenou třídu. Žáci si světýlkový týden užili a již se těší na čas adventní.

Mgr. Tomáš Dohnanský 

Přehled akcí – LISTOPAD

31.10 – 4.11. – Světýlkový týden – výuka v předmětech zaměřena na podzim, Halloween

1.11. – Soutěž o nejhezčí podzimně vyzdobenou třídu

3.11. – Zasedání žákovského senátu (3. vyučovací hodina)

11.11. – Beseda na téma Bezpečnost (2. a 3. vyučovací hodina)

15.11. – Třídní schůzky – Informační odpoledne od 16:00

         – Rada rodičů Patron od 15:00

17.11. – Státní svátek 

Mgr. Tomáš Dohnanský

Zdroj obrázku: gifyagusi.pl

 

Ekocentrum Paleta

V pátek 21. října se naše třída vypravila na exkurzi do Pardubic, kde jsme navštívili Ekocentrum Paleta. Program jsme měli v učebně s živými zvířaty, kde žáci přišly do kontaktu s celou řadou domácích mazlíčků jako např. Činčila, Leguán, Užovka a mnohé další. Žáci se dozvěděli, jak se o ně starat, mohli si je pohladit a také nakrmit. Všem se program moc líbil. 

Mgr. Tomáš Dohnanský

Logopedický týden

V týdnu od 5. do 9. září se žáci 6.D účastnili projektové výuky, která byla zaměřena na rozvoj jazyka a řečových dovedností, zrakové a sluchové percepce, motoriky, paměti, prostorové orientace, koncentrace a logického myšlení. 

Mgr. Tomáš Dohnanský 

Zdroj obrázku: www.transgendernijmegen.nl

Bezpečné nábřeží

Dne 8. září žáci 6.D navštívili akci složek integrovaného záchranného systému s názvem „Bezpečné nábřeží“. Měli možnost vidět techniku policistů, hasičů, záchranářů, celníků, vězeňské služby a dalších a dozvědět se řadu informací o jejich fungování.

Mgr. Tomáš Dohnanský 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Týden mobility v kině Centrál

V úterý 20. září se žáci 2. stupně zúčastní naučného programu s názvem Týden mobility v kině Centrál v Hradci Králové. Program potrvá 90 minut od 8.45 hod do 10.15 hod. Akce je pro žáky zajištěna zdarma. Výuka končí dle rozvrhu.

Mgr. Tomáš Dohnanský 

Zdroj obrázku: www.mzp.cz

Sportovně – branný den

 

V pátek 24. června jsme si udělali výlet na Biřičku. Zde jsme zopakovali zásady první pomoci, zahráli si fotbal či indiacu a věnovali se posilování na workoutovém hřišti. Následně si žáci mohli na připravených stanovištích vyzkoušet např.: orientaci se zavázanýma očima nebo přetahování s lanem mezi třídami. Poté jsme relaxovali ve stínu, dodržovali pitný režim a zdravou stravu. Zpátky jsme se prošli kolem rybníků Datlík, Roudnička a Cikán. Cesta lesem po hrázi byla osvěžující a rychle nám uběhla. Unavení a opálení jsme se vrátili na oběd do školy.

Zimní výcvikový kurz

Od 6. do 12. 3. 2022 se v obci Deštné v Orlických horách konal zimní výcvikový kurz, který byl s ohledem na potřeby dětí rozdělen na lyžařskou a turistickou část. Byli jsme ubytováni v penzionu Anička, který poskytoval ideální podmínky jako základna pro výcvik.

Všichni lyžaři využili vynikajících sněhových podmínek a absolvovali celkem 5denní výcvik, během něhož si zdokonalili své lyžařské dovednosti. Za velký úspěch lze považovat fakt, že i ti, kteří byli na lyžích poprvé, se v průběhu výcviku zařadili mezi soběstačné lyžaře. Turistická část skupiny taktéž využila skvělého počasí a hvězdicovými výlety do okolí Deštné poznala významná regionální místa.

Dětem byla také v rámci vzdělávacích cílů poskytnuta přednáška, vedená členem místní záchranné služby, obsahující důležité informace s cílem prevence rizikového chování na horách.

Děti kurz hodnotily velmi kladně, bylo jim krom pevně stanoveného výcviku poskytnuto také osobní volno, v němž se děti vzájemně poznávaly a hrály vybrané hry s cílem podpořit jejich soběstačnost a samostatnost. Za úspěch lze také označit fakt, že během celého kurzu nedošlo k žádnému vážnému zranění.

Za výcvikový kurz jeho vedoucí Skořepa, Dohnanský, Boučková a Prokopová