Výuka ve školním roce 2017/2018 bude zahájena
4. září 2017 v 8.15 hodin
POMŮCKY pro školní rok naleznete v sekci RODIČE - PŘIJETÍ NA ŠKOLU !!!
- moderní škola, do které se děti těší a zažívají úspěch ze své práce

- škola, která poskytuje vysoce odbornou péči v oblasti vzdělávání žáků s vážnými logopedickými problémy

- škola, založená na přátelské atmosféře, moderních výukových metodách a individuálním přístupu
 

Připravujeme pro Vás ...


Bezpečná cesta
do školy

8. září 2017

Podzimní setkání
při dýňové slavnosti

Širokou nabídku zájmových kroužků