Zajišťujeme

Úplné základní vzdělání

Možnost přestupu žáka v průběhu školního roku
Vzdělávání žáků s řečovými vadami
Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

Nabízíme

Logopedickou péči

Intenzivní individuální logopedická péče
Kolektivní logopedická péče
Internátní ubytování
Stravování v moderní školní jídelně

Garantujeme

Snížený počet žáků ve třídě

Moderní výukové metody
Individuální přístup k žákům
s ohledem na jejich potřeby
Specifický přístup při hodnocení výsledků žáků
Příspěvek žákům na školní pomůcky


 

Věříme že všichni žáci mohou dosáhnout úspěchu.

Pomáhají nám dlouholeté zkušenosti, odborný personál a vyučování založené na tvůrčí atmosféře.
Kontaktujte nás a rádi Vám řekneme, co pro Vás můžeme udělat.
Těšíme se na Vás!

  • moderní škola, do které se děti těší a zažívají úspěch ze své práce
  • škola, která poskytuje vysoce odbornou péči v oblasti vzdělávání žáků s vážnými logopedickými problémy
  • škola, založená na přátelské atmosféře, moderních výukových metodách a individuálním přístupu