VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD NALEZNETE V SEKCI RODIČE - ZÁPIS DO 1. TŘÍDY- moderní škola, do které se děti těší a zažívají úspěch ze své práce

- škola, která poskytuje vysoce odbornou péči v oblasti vzdělávání žáků s vážnými logopedickými problémy

- škola, založená na přátelské atmosféře, moderních výukových metodách a individuálním přístupu