AKTUALITY

Seznam učebních pomůcek pro školní rok 2016/2017 naleznete v sekci "Pro rodiče"Informace o organizaci výuky v 1. týdnu školního roku 2016/2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ HRADEC KRÁLOVÉ

·         státní škola (neplatí se školné)

·         zřizovatel Královehradecký kraj

·         třídy pro žáky s logopedickými vadami (1. – 9. ročník)

·         třídy pro žáky se specifickými poruchami učení (2. – 9. ročník)

·         výuka dle osnov pro běžné ZŠ

ZAJIŠŤUJEME

·         výuku žáků v malém třídním kolektivu po celou dobu školní     

     docházky (6 – 12 žáků ve třídě)

·         individuální přístup  založený na  osobních potřebách žáka

·         logopedickou péči během výuky i po vyučování

·         prvky nápravné a relaxační péče realizované ve výuce speciálními   

      pedagogy

·         specifický přístup při hodnocení výsledků žáka

·         moderní výukové metody, netradiční formy výuky

·         pořádání exkurzí vztahujících se k výuce

·         školní družinu pro žáky prvního stupně

PROJEKTY

·         příspěvek žákům na školní pomůcky po celou dobu školní docházky

NABÍZÍME

·          přestup žáků během školního roku

·         pravidelnou účast na škole v přírodě, turistickém a lyžařském kurzu

·         účast na soutěžích, sportovních akcích

·         stravování v moderní školní jídelně

·          internátní ubytování

·          smysluplné trávení volného času v zájmových kroužcích


Škola zařazena do sítě Zdravých škol České republiky.

Škola zařazena do sítě Tvořivých škol.

Prezentace školy ve formátu pdf


Administrátor webu: Radim Vaněček


ċ
milan.janata@zs-logopedicka.cz,
21. 6. 2013 4:42
ą
milan.janata@zs-logopedicka.cz,
21. 6. 2013 4:42
Ċ
milan.janata@zs-logopedicka.cz,
1. 6. 2015 0:36
Ċ
michal.soucek@zs-logopedicka.cz,
28. 11. 2015 23:54
Ċ
michal.soucek@zs-logopedicka.cz,
3. 9. 2015 1:34
Ċ
milan.janata@zs-logopedicka.cz,
1. 6. 2015 0:36