7. dubna 2017 - zápis do 1. třídy
12.00 - 18.00 hodin- moderní škola, do které se děti těší a zažívají úspěch ze své práce

- škola, která poskytuje vysoce odbornou péči v oblasti vzdělávání žáků s vážnými logopedickými problémy

- škola, založená na přátelské atmosféře, moderních výukových metodách a individuálním přístupu